محصولات فن دمنده
جستجو
برای جستجو یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
فضای نصب براساس :
نام فنمدل فنحجم هوادهیقطرپروانه(cm)دور موتور(PRM)توان(W)جریان(A)شدت صداوزنمشاهده جزییات
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 179 items in 18 pages
هواکش صنعتی پروانه استیل(با توری محافظ جلو)VIR-30D4S210033013501250/6506
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب) - مکندهVIK-80Z6T3180008090015003/50 37
هواکش صنعتی ایلکاVIE-70Z4T1800070135015002/80030
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - دمندهVIK-80Z6T1750080919002/50037
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب) - مکندهVIK-70Z6T3170007090011502/70 35
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب) - مکندهVIK-63Z4T31600063135015003/50 33
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) - مکندهVIK-70Z6T21400070920700920/00022
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - دمندهVIK-70Z6T14000709105001/35035
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-80K6S13000809103502/00021
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - دمندهVIK-63Z4T1200063138575014/00021