محصولات
  • همه محصولات
  • خانگی
  • تاسیساتی
  • صنعتی
  • سایر محصولات
هایلوکس هایلوکس
لوله ای مدل توربو لوله ای مدل توربو
اتولوکس اتولوکس
لوکس - دریچه دار باکلید لوکس - دریچه دار باکلید
هواکش خانگی فلزی هواکش خانگی فلزی
پنکه رومیزی هاله پنکه رومیزی هاله
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - دمنده هواکش ایلکا هفت پر فلزی
ایلکای هفت پر فلزی معکوس (بدون قاب) ایلکای هفت پر فلزی معکوس
(بدون قاب)
ایلکا هفت پر فلزی معکوس (با قاب) ایلکای هفت پر فلزی معکوس
(با قاب)
دندان اره ای دندان اره ای
سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته
سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد
سانتریفیوژ یک طرفه بک وارد سانتریفیوژ یک طرفه بک وارد
هواکش سقفی رادیال با موتور اکسترنال هواکش سقفی رادیال با موتور اکسترنال
هواکش صنعتی سبک فلزی هواکش صنعتی سبک فلزی
هواکش صنعتی سنگین فلزی هواکش صنعتی سنگین فلزی
هواکش صنعتی ایلکا هواکش صنعتی ایلکا
هواکش صنعتی پروانه استیل(با توری محافظ جلو) هواکش صنعتی پروانه استیل
(با توری محافظ جلو)
هواکش اکسیال طرح آلمان هواکش اکسیال طرح آلمان
فن ترانس فن ترانس
انواع بلوئر هود انواع بلوئر هود
بلوئر بکوارد بلوئر بکوارد
پمپ آب کولر پمپ آب کولر
بلوئر پکیج بلوئر پکیج
کلید کنترل دور فن کلید کنترل دور فن
فن تانژانت فن تانژانت
فن بین کانالی لاین ونت فن بین کانالی لاین ونت
فن کنوکسیون فن کنوکسیون