نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
لوله ای مدل توربوVPH-8S2S2082530150/09370/33
لوله ای مدل توربوVPH-10S2S60102350160/10390/45
لوله ای مدل توربوVPH-12S2S135122170170/10410/50
لوله ای مدل توربوVPH-15S2S175151800260/15460/65
لوله ای مدل توربوVPL-20S2S360201750320/19540/90