نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 4, آیتم های 1 تا 10 از 35 آیتم.
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-30L4T22003014001250/40595/50
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-30L4S21003013501200/60585/50
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-30V2S20003020501400/65683/60
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-30L6S150030940780/40505/50
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-35L4T30003513601700/44636/10
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-35L4S28003513201550/75626/10
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-35L6S2050359201050/48536/10
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-40T4T42004014002300/63658/50
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-40T4S41004013802401/30658/50
هواکش ایلکا هفت پر فلزیVIK-40L4T34504013201700/42637/20