نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-20/10L4T9802013302050/48658/50
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-20/10L4S9402012201750/85648/50
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-20/10L6S650208801000/46558/50
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-25/10T4T16002513204200/857413/00
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-25/10T6S1400258202050/956413/00
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-25/10T4S11002513803001/607313/00
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-30/10Z4T24503013608401/557620/00
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-30/10Z4S20003013507303/557620/00
فن های فوروارد با ورودی یک طرفهBEF-30/10Z6S1650309503001/506720/00