نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-20/10L4T9802013302050/48678/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-20/10L4S9402012201750/80668/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-20/10L6S650208801000/46578/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-25/10T4T16002513204200/857613/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-25/10T6S1400258202050/956613/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-25/10T4S11002513803001/607513/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-30/10Z4T24503013608401/557820/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-30/10Z4S20003013507303/407820/00
سانتریفیوژ یکطرفه فورواردBEF-30/10Z6S1650309503001/406920/00