نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 15 آیتم.
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-20/20E4T16502013803400/826112/70
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-20/20E4S16002013503201/506112/70
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-20/20E6S1350209202100/965012/70
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-25/30M6S3900258307403/406925/00
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-25/25F6S3000258304202/005718/50
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-25/25F4T26002513506601/306418/50
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-25/25F4S23502512505802/806418/50
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-30/30M6T5900308509501/906928/50
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-30/30M8T4800306905401/606728/50
فن فوروارد با ورودی دو طرفهBEF-30/30M8S4650306706103/206728/50