نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 16 آیتم.
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-20/10L2S7202027001800/85689/50
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-20/10L4S400201450850/52569/50
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-25/10L2S13502525502901/337312/00
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-25/10L4S7902514501100/606012/00
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-25/10 L4T7802514301000/456012/00
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-25/10L6S50025950850/405112/00
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-30/10L4T14003014201250/426314/50
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-30/10L4S13503014001350/626314/50
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-30/10L6S840309501000/465214/50
فن های بکوارد با ورودی یک طرفهBEB-40/14Z4T33004014505001/157226/00