نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن بکوارد بدون حلزونیBEB-19/4V2S450192400650/30481/40
فن بکوارد بدون حلزونیBEB-22/4V2S650222400600/30511/90