نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 16 آیتم.
فن رادیال سقفیREB-20/10L4S450201450850/555611/00
فن رادیال سقفیREB-20/10L6S31020950820/405011/00
فن رادیال سقفیREB-22/4V2S650222400600/30011/00
فن رادیال سقفیREB-25/10L4S8502514501000/556011/20
فن رادیال سقفیREB-25/10L4T850251450950/446011/20
فن رادیال سقفیREB-25/10L6S60025950850/405111/20
فن رادیال سقفیREB-30/10L4T14803014301300/426311/50
فن رادیال سقفیREB-30/10L4S14503014001300/606311/50
فن رادیال سقفیREB-30/10L6S95030950950/455211/50
فن رادیال سقفیREB-40/14Z4T34504014005501/257224/20