نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعتهBEF-20/25E4S114502012502251/036312/00
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعتهBEF-25/25F4S12100258204502/106416/00
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعتهBEF-25/20F4S11650259003801/806515/00
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعتهBEF-30/30M6S13800305505002/306527/00