نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعتهBEF-20/25E4S114502012502251/036112/60
فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعتهBEF-25/25F4S12100258204502/106216/80
فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعتهBEF-25/20F4S11620257603801/806315/50
فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعتهBEF-30/30M6S13800305505002/306327/00
فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعتهBEF-30/25 M6S12900308405602/606425/00
فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعتهBEF-38/30M8S14800388407203/806339/00