نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
ایلکا هفت پر فلزی معکوس (با قاب)VIK-63Z4T3-1102006313905501/257233/00
ایلکا هفت پر فلزی معکوس (با قاب)VIK-70Z6T3-414200709009202/307235/00
ایلکا هفت پر فلزی معکوس (با قاب)VIK-80Z6T3-4172008090012002/707837/00