نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی با دمپر دستی مدل لوکسVSL-15S2S210152050240/14440/85
هواکش خانگی با دمپر دستی مدل لوکسVSL-20C4S430201350350/17411/95
هواکش خانگی با دمپر دستی مدل لوکسVSL-20S2S270201650280/18481/35
هواکش خانگی با دمپر دستی مدل لوکسVSL-25C4S680251320430/20462/10
هواکش خانگی با دمپر دستی مدل لوکسVSG-30C4S1000301100460/22432/60