نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکسVSL-15S2S220151950250/14440/85
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکسVSL-20C4S450201340380/19411/95
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکسVSL-20S2S350201700310/19481/35
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکسVSL-25C4S700251320430/20462/10
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکسVSG-30C4S900301100540/25432/60