نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس سری VSLVSL-15S2S220151950250/14451/00
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس سری VSLVSL-20C4S450201340380/19421/00
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس سری VSLVSL-20S2S350201700310/19491/00
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس سری VSLVSL-25C4S700251320430/20472/00
هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس سری VSLVSG-30C4S900301100540/25442/00