نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی فلزیVMA-10S2S95102500150/09390/00
هواکش خانگی فلزیVMA-12S2S160122000160/09400/00
هواکش خانگی فلزیVMA-15C2S310152800400/19481/00
هواکش خانگی فلزیVMA-15S2S215152000170/09410/00
هواکش خانگی فلزیVMA-20C2S720202600500/23561/00
هواکش خانگی فلزیVMA-20C4S380201350400/20421/00
هواکش خانگی فلزیVMA-25C2S950252400520/25601/00
هواکش خانگی فلزیVMA-25C4S660251320420/20461/00
هواکش خانگی فلزیVMA-30C4S1100301250520/24502/00