نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی فلزیVMA-10S2S75102500150/10380/45
هواکش خانگی فلزیVMA-12S2S140122050160/10390/50
هواکش خانگی فلزیVMA-15C2S310152800400/19471/30
هواکش خانگی فلزیVMA-15S2S175152150160/10400/60
هواکش خانگی فلزیVMA-20C2S720202600500/23541/50
هواکش خانگی فلزیVMA-20C4S360201360340/17411/50
هواکش خانگی فلزیVMA-25C2S950252400520/25581/80
هواکش خانگی فلزیVMA-25C4S600251350420/20451/80
هواکش خانگی فلزیVMA-30C4S1100301220440/21492/00