نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 13 آیتم.
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-30D2S19003025001400/70636/30
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-30D4S15003014001150/55536/30
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-35D2S23003524001650/82656/80
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-35D4S21003514001400/65596/80
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-40D2S36004024002801/30697/40
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-40D4T33004013801900/60627/40
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-40D4S31004012801650/76617/40
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-45D4T36004514001700/60638/70
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-45D4S35004513501550/72638/70
هواکش صنعتی سبک فلزیVID-50D4T47005013002150/62659/00