نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-60K4S85006014003802/007815/00
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-60K4T85006014003901/007815/00
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-70K4S95007014004002/008118/00
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-70K4T95007014004000/858118/00
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-80K6T11200809004100/907821/00
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-80K6S11200809003602/107821/00