نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-60K4S85006014003802/007615/50
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-60K4T85006014003901/007615/50
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-70K4S95007014004002/207918/50
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-70K4T95007014004001/107918/50
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-80K6T11200809004100/907621/00
هواکش صنعتی سنگین فلزیVIM-80K6S11200809003602/107621/00