نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 13 آیتم.
هواکش صنعتی ایلکاVIE-30L4T1420301450960/40525/20
هواکش صنعتی ایلکاVIE-30L4S1400301420920/55525/20
هواکش صنعتی ایلکاVIE-35L4T26503514201300/45575/70
هواکش صنعتی ایلکاVIE-35L4S26003514001200/65575/70
هواکش صنعتی ایلکاVIE-40T4T38004014002500/62628/30
هواکش صنعتی ایلکاVIE-40T4S36004013402301/25608/30
هواکش صنعتی ایلکاVIE-40L4T31004013501650/45606/00
هواکش صنعتی ایلکاVIE-40L4S29004012701450/74586/00
هواکش صنعتی ایلکاVIE-50T4T59005013003200/75729/20
هواکش صنعتی ایلکاVIE-50T4S57005012703601/80719/20