نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش صنعتی پروانه استیل(با توری محافظ جلو)VIS-30D4S15003014001150/55536/30
هواکش صنعتی پروانه استیل(با توری محافظ جلو)VIS-40D4S31004012801650/76627/20
هواکش صنعتی پروانه استیل(با توری محافظ جلو)VIS-50D4S43005012201800/83659/00