محصولات فن دمنده
نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی لوله ای مدل توربوVPH-8S2S2082530150/09370/33
هواکش خانگی لوله ای مدل توربوVPH-10S2S55102400140/10390/45
هواکش خانگی لوله ای مدل توربوVPH-12S2S110122400150/10410/50
هواکش خانگی لوله ای مدل توربوVPH-15S2S165152050230/15460/65
هواکش خانگی لوله ای مدل توربوVPL-20S2S230201650270/18540/90