محصولات فن دمنده
نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن ترانس ( محوری صنعتی )VIC-40P4T48004014503100/957212/00
فن ترانس ( محوری صنعتی )VIC-45P4T63004514004351/007213/00
فن ترانس ( محوری صنعتی )VIC-50P4T80005013804901/207215/00