فیلترهای اعمال شده :
ولتاژ: 380 آکسیال تاسیساتی
دسته بندی محصولات
فقط نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمت
از
1,251,300
تومان
تا
15,596,300
تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-30A4T2
دمنده
1,251,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-30A4T
دمنده
1,251,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-35A4T
دمنده
1,311,900 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-35A4T2
دمنده
1,311,900 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-40A4T2-L
دمنده
1,394,400 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-40A4T-L
دمنده
1,394,400 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-45A4T2-L
دمنده
1,525,600 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-45A4T-L
دمنده
1,525,600 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-40A4T2-H
دمنده
1,688,000 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-40A4T-H
دمنده
1,688,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-45A4T2-H
دمنده
1,788,900 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-45A4T-H
دمنده
1,788,900 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-50A4T2-L
دمنده
1,820,100 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-50A4T-L
دمنده
1,820,100 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-50G4T2-H
دمنده
3,009,100 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-50G60-4T-H
دمنده
3,100,900 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-60G4T
دمنده
3,220,100 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-56G4T2
دمنده
3,266,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-63G4T2-L
دمنده
3,440,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-63G4T
دمنده
3,440,300 تومان
  1 2 3