فیلترهای اعمال شده :
آکسیال تاسیساتی
دسته بندی محصولات
فقط نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمت
از
1,064,200
تومان
تا
15,596,300
تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-30V2S
دمنده
1,064,200 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-30A4T2
دمنده
1,251,300 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-30A4S2
دمنده
1,251,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-30A4T
دمنده
1,251,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-30A6S
دمنده
1,251,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-30A4S
دمنده
1,251,300 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-35A4T
دمنده
1,311,900 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-35A4T2
دمنده
1,311,900 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-35A4S2
دمنده
1,311,900 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-35A6S
دمنده
1,311,900 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-35A4S
دمنده
1,311,900 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-40A4T2-L
دمنده
1,394,400 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-40A6S2
دمنده
1,394,400 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-40A4S2-L
دمنده
1,394,400 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-40A4T-L
دمنده
1,394,400 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-40A6S
دمنده
1,394,400 تومان
هواکش صنعتی ایلکا فلزی سری VIK
VIK-40A4S-L
دمنده
1,394,400 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-45A4T2-L
دمنده
1,525,600 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-45A6S2-L
دمنده
1,525,600 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-45A4S2-L
دمنده
1,525,600 تومان
  1 2 3 4 5