نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت دمنده

مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی
 نام پدر
 تاریخ تولد
 کدملی
 شماره شناسنامه
 محل صدور
 دین
 مذهب
 استان/شهرستان
استان:
select
شهرستان:
 میزان تحصیلات
 وضعیت تاهل
 تعداد فرزندان
 تلفن همراه
 وضعیت نظام وظیفه
 علت معافیت
موقعیت تعمیرگاه
موقعیت تعمیرگاه
 نام شرکت/تعمیرگاه
 نوع مالکیت
 پروانه کسب
رسته شغلی
 
کد آیسیک
 
تاریخ صدور
 گواهینامه مهارت 
 موقعیت تجاری
 تعداد دهنه 
 مشخصات تعمیرگاه و انبار
ابعاد:
 
مساحت:
 
متراژ تقریبی انبار(مترمربع):
 امکانات محل کسب
 آیا تعمیرگاه شما دارای تابلو می باشد؟
 وضعیت ابزارآلات تعمیرگاه:
 آدرس تعمیرگاه:
 تلفن ثابت:
 کدپستی:
 آدرس منزل:
 تلفن ثابت:
 توضیحات:
سوابق آموزشی
اضافه کردن
 سوابق آموزشی:
نام آموزشگاه
 
عنوان گواهینامه:
 
نام محصول (نصب/تعمیر ):
 تاریخ اخذ گواهینامه
 شماره گواهینامه
سوابق همکاری با خدمات پس از فروش شرکت ها
اضافه کردن
 نام شرکت
 نام محصول (نصب/تعمیر)
 تاریخ شروع همکاری
  تا تاریخ
  توضیحات