جوشکاری پلاستیک
در بیشتر مواقع، پیش از مونتاژ نهایی یک مجموعه نیاز است که زیرمجموعه های آن مونتاژ شوند. در این فرآیند گاه به جوشکاری 2 یا چند قطعه پلاستیکی نیاز داریم. هدف این مقاله، بررسی روش های جوشکاری قطعات پلاستیکی می باشد.
در بیشتر مواقع، پیش از مونتاژ نهایی یک مجموعه نیاز است که زیرمجموعه های آن مونتاژ شوند. در این فرآیند گاه به جوشکاری 2 یا چند قطعه پلاستیکی نیاز داریم. هدف این مقاله، بررسی روش های جوشکاری قطعات پلاستیکی می باشد.
روش های اتصال قطعات پلاستیکی به یکدیگر:
  1. اتصال مکانیکی (به وسیله پیچ، مهره، پرچ، پین و ...)
  2. چسباندن
  3. جوشکاری
برای مطالعه بیش تر در رابطه با جوشکاری حرارتی و جوشکاری به کمک حلال، به فایل PDF ضمیمه شده مراجعه فرمایید.
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1396/12/05
فایل های پیوست