نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-15H2S300151900360/30471/20
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس**VAL-15S2S250152300240/16470/90
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس**VAL-20H2S420202100340/28481/60
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-20C4S420201340340/18421/70
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-25C4S700251200440/21482/10
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-30C4S820301170500/25442/40