نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سری VALVAL-15H2S300151900360/30481/00
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سری VALVAL-20C4S420201300380/18431/00
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سری VALVAL-25C4S700251200500/23492/00
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سری VALVAL-30C4S820301140540/25452/00