نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 14 آیتم.
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-40T4T45004013602400/62599/00
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-40T4S45004013602801/40589/00
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-45T4T60004514003100/656110/50
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITvIT-45T4S60004514003001/506110/50
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-45T6S4200459001700/805010/50
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-50Z4T82005013205701/256617/50
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-50Z4S82005013206003/006617/70
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-50Z6T5000509401750/455417/70
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-50Z6S5000509401700/805417/50
هواکش هفت پر دندانه اره ای سری VITVIT-56Z4T105005614008602/307319/00