نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
پنکهFTF-20H2S420202200300/25 1/45
پنکهFTF-25H2S530252200440/36 2/40