نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن بین کانالی لاین ونتVLN-10C2S280102650540/25501/60
فن بین کانالی لاین ونتVLN-12C2S370122650540/25501/60
فن بین کانالی لاین ونتVLN-15C2S440152650540/25491/60