نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزیVIA-30C2S20003021001550/81604/60
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزیVIA-30C4S1300301400460/24523/80
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزیVIA-35C4S1950351430820/43534/60
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزیVIA-40C4S26004013001150/57545/80