نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی آکسی لاینVBX-10S2S65102450140/10380/45
هواکش خانگی آکسی لاینVBX-12S2S130122250230/15400/55
هواکش خانگی آکسی لاینVBX-15S2S180152000200/13450/70
هواکش خانگی آکسی لاینVBX-20S2S240201850280/18530/70