نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی آکسی لاین IP45VBX-10S2S-IP55102350110/08380/55
هواکش خانگی آکسی لاین IP45VBX-12S2S-IP110122150170/11400/65
هواکش خانگی آکسی لاین IP45VBX-15S2S-IP140151700180/12450/85