نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونتVIB-63R4T31850063140019503/807838/00
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونتVIB-63R6T312100639506801/607036/00
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونتVIB-70R4T32170070139021504/108140/00
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونتVIB-70R6T315800709308801/907137/00
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونتVIB-80R6T3253008093014503/107244/00