نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
بلوئر هود فورواردBEF-14/7V2S5501422001250/65633/13
بلوئر هود فورواردBEF-14/7V2SP5501422001250/65632/30
بلوئر هود فورواردBIF-15/13C2S6001518001000/50582/80
بلوئر هود فورواردBIF-15/13C2SP6001518001000/50581/60