نام فن پمپ آب کولر
نام گروه صنعتی , سایر محصولات , تأسیساتی , هواکش خانگی

پمپ آب کولر برای جابجایی آب در سیستم های کولر تبخیری استفاده می شود. دبی این پمپ حدود 13 لیتر بر دقیقه است و موتور دارای حفاظت حرارتی می باشد. بدنه پلاستیکی پمپ باعث می شود تا از ورود آب هنگام پاشش آب در کولر به موتور، جلوگیری شود.

درجه حفاظت موتور 3
قطرپروانه(cm) 5
دریافت کاتالوگ این محصول : دانلود فایل کاتالوگ
نام فن : پمپ آب کولر
مدل فن : PCP-5H2S
حجم هوادهی (m3/h) : 0
قطرپروانه(cm) : 5
دور موتور(RPM) : 2600
توان (W) : 50
جریان(A) : 0/45
شدت صدا(dB) : 0
وزن(kg) : 1/35

ابعاد :
A :117 mm
B :148 mm
C :96 mm
D :80 mm
E :103 mm
F :35 mm
G :88 mm
H :227 mm
I :0 mm
برای مشاهده مقدار نقاط نمودار، نشانگر خود را بر روی نمودار نگه دارید.