نام فن فن کنوکسیون
نام گروه صنعتی , سایر محصولات , تأسیساتی , هواکش خانگی

فن کنوکسیون برای برهم زدن هوا و یکنواخت سازی دما در فرهای صنعتی و خانگی استفاده می شود. پروانه فن از جنس فولاد گالوانیزه می باشد.

درجه حفاظت موتور 0
قطرپروانه(cm) 0
دریافت کاتالوگ این محصول : دانلود فایل کاتالوگ
نام فن : فن کنوکسیون
مدل فن : Convection
حجم هوادهی (m3/h) : 0
قطرپروانه(cm) : 0
دور موتور(RPM) : 1000
توان (W) : 23
جریان(A) : 0/15
شدت صدا(dB) : 0
وزن(kg) : 1/00

ابعاد :
A :110 mm
B :150 mm
C :44 mm
D :100 mm
E :0 mm
F :0 mm
G :0 mm
H :0 mm
I :0 mm
برای مشاهده مقدار نقاط نمودار، نشانگر خود را بر روی نمودار نگه دارید.