نام فن هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس
نام گروه هواکش خانگی

این هواکش با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول (150-300) mm وبرای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز ((220V-50Hz است. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است و این هواکش مجهز به دمپر اتوماتیکی است که با جریان هوا پس از روشن فن باز می شود. هواکش های VAL برای تهویه اتاق ها و آشپز خانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.

درجه حفاظت موتور 4
قطرپروانه(cm) 20
دریافت کاتالوگ این محصول : دانلود فایل کاتالوگ
نام فن : هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس
مدل فن : VAL-20C4S
حجم هوادهی (m3/h) : 420
قطرپروانه(cm) : 20
دور موتور(RPM) : 1340
توان (W) : 34
جریان(A) : 0/18
شدت صدا(dB) : 42
وزن(kg) : 1/70
ظرفیت خازن : 1/00

ابعاد :
A :298 mm
B :298 mm
C :244 mm
D :163 mm
E :73 mm
F :90 mm
نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-15H2S300151900360/30471/20
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس**VAL-15S2S250152300240/16470/90
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس**VAL-20H2S420202100340/28481/60
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-25C4S700251200440/21482/10
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکسVAL-30C4S820301170500/25442/40
برای مشاهده مقدار نقاط نمودار، نشانگر خود را بر روی نمودار نگه دارید.