نام فن فن ترانس ( محوری صنعتی )
نام گروه صنعتی , تأسیساتی , هواکش خانگی

هواکش آکسیال سیلندری با دبی (4800-8000)  mᶟ/h  دارای مقطع دایروی به قطر (400-500) mm  که برای نصب در سیستم های الکتریکی استفاده می شود. پروانه محصول از جنس پلی آمید بوده و تنه آهنی محصول با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم شده است. موتور محصول به صورت سه فاز و 4 قطب ارائه می شود. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B  است. درجه حفاظت فن IP55 می باشد. فن ترانس VIC  برای تهویه فضاهای کوچک و متوسط و تاسیسات الکتریکی طراحی شده است.

درجه حفاظت موتور 55
قطرپروانه(cm) 40
دریافت کاتالوگ این محصول : دانلود فایل کاتالوگ
نام فن : فن ترانس ( محوری صنعتی )
مدل فن : VIC-40P4T
حجم هوادهی (m3/h) : 4800
قطرپروانه(cm) : 40
دور موتور(RPM) : 1450
توان (W) : 310
جریان(A) : 0/95
شدت صدا(dB) : 72
وزن(kg) : 12/00

ابعاد :
A :480 mm
B :212 mm
C :442 mm
D :410 mm
E :182 mm
F :12 mm
نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن ترانس ( محوری صنعتی )VIC-45P4T63004514004351/007213/00
فن ترانس ( محوری صنعتی )VIC-50P4T80005013804901/207215/00
برای مشاهده مقدار نقاط نمودار، نشانگر خود را بر روی نمودار نگه دارید.