نام فن بلوور فن کویل
نام گروه سایر محصولات

بلوور فن کویل جهت استفاده در فن کویل های خانگی، طراحی و ساخته شده است. بدنه و پروانه محصول از جنس پلاستیک بوده و موتور به صورت مستقیم به پروانه متصل است. موتور این محصول تکفاز و چهارقطب بوده و دارای کلاس حرارتی B می باشد.

درجه حفاظت موتور 54
قطرپروانه(cm) 15
دریافت کاتالوگ این محصول : دانلود فایل کاتالوگ
نام فن : بلوور فن کویل
مدل فن : BIF-15/24C4SP
حجم هوادهی (m3/h) : 540
قطرپروانه(cm) : 15
دور موتور(RPM) : 1150
توان (W) : 60
جریان(A) : 0/28
شدت صدا(dB) : 56
وزن(kg) : 2/00

ابعاد :
A :270 mm
B :294 mm
C :310 mm
D :279 mm
E :76 mm
F :91 mm
G :120 mm
H :208 mm
I :196 mm
برای مشاهده مقدار نقاط نمودار، نشانگر خود را بر روی نمودار نگه دارید.