نام فن: فن کانوکشن
مدل فن: DCV-12
فن کانوکشن برای برهم زدن هوا و یکنواخت سازی دما در فرهای خانگی استفاده می شود
پروانه فن از جنس فولاد گالوانیزه می باشد