نام فن: اکوتاپ
مدل فن: ECOTOP
اکوتاپ تجهیز جدیدی است که با نصب روی فن های آکسیال کندانسوری باعث بهبود عملکرد آن می شود. این تجهیز با منظم کردن الگوی جریان خروجی و بالانس فشار در خروجی فن ، باعث کاهش مصرف انرژی، افزایش هوادهی و کاهش صدای تولیدی فن می گردد
مطابق آزمایش های انجام شده روی نمونه های مختلف فن های کندانسوری، به صورت میانگین نصب اکوتاپ باعث افزایش 6 درصدی هوادهی، کاهش 6 درصدی میزان توان مصرفی و کاهش صدا به میزان حدود 2 دسی بل می گردد.