گزارش خبری شبکه پنج سیما از کارخانه شرکت دمنده (پاکدشت)
گزارش اقتصادی از شرکت دمنده، با محصولاتی بی نیاز از بازار واردات که بر تولید داخلی خود تکیه کرده است
تهیه کننده
1397/12/26 01:57 ب.ظ
گزارش خبری شبکه پنج سیما از کارخانه شرکت دمنده (پاکدشت)