نام فن
هواکش ایلکا هفت پر فلزی
مدل فن
VIK-35L6S
قطرپروانه(mm)
350
حجم هوادهی (m3/hr)
2050
ولتاژ(V)
توان (W)
105
جریان(A)
0.48
دور موتور(RPM)
920
شدت صدا(dBA)
53
وزن(kg)
6.10