مشخصات مشتری
نام فروشگاه
 تلفن
  تاريخ خريد
  آدرس
مشخصات نمایندگی
 نام و نام خانوادگی
  تلفن
  آدرس
مشخصات محصول
  توضيحات محصول تيپ هواکش
 تیپ هواکش
 مدل هواکش
  تاريخ توليد
  شماره سريال
  تا زمان مشاهده اشكال، هواكش حدوداً چه مدت كار كرده است؟
  شرح اشكال مشاهده شده در هواكش
  هواكش هاي فوق در چه دستگاه و يا وسيله اي به كار رفته است ؟ (شرح مشخصات دستگاه و يا مورد كاربرد هواكش)
  شرح اشكالات مربوط به نحوه ارائه خدمات (مثل حمل و نقل، بسته بندي، زمان تحويل، راهنماي طرز استفاده و نگهداري موتور، قطعات يدكي و...)