اپلیکیشن

نرم افزار انتخاب فن شرکت دمنده یک راهکار ساده و در دسترس بر روی تلفن همراه شما که همیشه و هر زمان بدون نیاز به اتصال به اینترنت می تواند محصول مناسب شما با توجه به محل نصب فن را انتخاب و همچنین تعداد مورد نیاز آن محصول در فضای انتخابی شما را برایتان به راحتی مشخص کند این محصول سازگار با سیستم های اندروید و ios قابل نصب بر روی تلفن همراه شما می باشد.