محصولات فن دمنده

جستجو
برای جستجو یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
نحوه جستجو را براساس نوع فضای نصب فن ها یا حجم هوادهی مورد نیاز خود انتخاب کنید.
ردیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)
Data pager
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 4, آیتم های 1 تا 10 از 32 آیتم.
1 DAMH-NN30-4T-1250-35-F300 1250 400 50.00 28880.00 1472 117500 411 106
2 DAMH-NN22-4T-1250-30-F300 1250 400 42.00 21900.00 1486 105000 362 106
3 DAMH-NN18.5-4T-1250-25-F300 1250 400 29.00 16400.00 1470 102000 335 109
4 DAMH-NN18.5-4T-1120-30-F300 1120 400 29.00 16000.00 1482 90800 320 105
5 DAMH-NN18.5-4T-1000-40-F300 1000 400 32.00 17600.00 1463 77200 285 104
6 DAMH-NN15-4T-1000-38-F300 1000 400 31.00 15100.00 1452 67500 245 102
7 DASH-NN11-4T-1000-32-F300 1000 400 20.50 11000.00 1470 62500 238 101
8 DAMH-NN7.5-4T-1000-24-F300 1000 400 14.50 7550.00 1468 48000 166 103
9 DASH-NN7.5-4T-900-22-F300 900 400 14.00 7250.00 1469 44000 135 97
10 DASH-NN5.5-4T-900-18-F300 900 400 10.30 5800.00 1472 36700 126 100