هواکش خانگی فلزی با پروانه فلزی سری VMA
ردیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی
1 VMA-10S2S 100 220 0.10 15.00 2500 75 0.45 38 B
2 VMA-12S2S 120 220 0.10 16.50 2050 140 0.5 39 B
3 VMA-15S2S 150 220 0.10 16.00 2150 170 0.6 40 B
4 VMA-15C2S 150 220 0.20 41.00 2800 285 1.3 47 B
5 VMA-20C2S 200 220 0.23 51.00 2500 685 1.5 54 B
6 VMA-20C4S 200 220 0.18 36.00 1400 360 1.5 41 B
7 VMA-25C2S 250 220 0.25 52.00 2400 950 1.8 58 B
8 VMA-25C4S 250 220 0.17 42.00 1350 600 1.8 45 B
9 VMA-30C4S 300 220 0.21 45.00 1220 1000 2 49 B