ERP در ده سال گذشته
بیش از 40 سال است که نیاز یکپارچگی سیستمها و فرآیندهای سازمانی در دنیای مدیریت احساس شده و این نیاز با پیاده سازی نرم افزارهای ERP در سازمانها مرتفع میگردد. از جمله نرم افزارهای ERP که تا سال 2005 در دنیا مطرح بودند، میتوان به SAP، Oracle و IFS اشاره کرد که معمولا شرکتهای بزرگ و با سودآوری بالا قادر به خریداری این نوع نرم افزارها هستند. اما از سال 2005 به بعد رویداد مهمی در بازار ERP جهان رخ داد…
بیش از 40 سال است که نیاز یکپارچگی سیستمها و فرآیندهای سازمانی در دنیای مدیریت احساس شده و این نیاز با پیاده سازی نرم افزارهای ERP در سازمانها مرتفع میگردد. از جمله نرم افزارهای ERP که تا سال 2005 در دنیا مطرح بودند، میتوان به SAP، Oracle و IFS اشاره کرد که معمولا شرکتهای بزرگ و با سودآوری بالا قادر به خریداری این نوع نرم افزارها هستند. اما از سال 2005 به بعد رویداد مهمی در بازار ERP جهان رخ داد…

ادامه (Link: www.aryahamrah.com )
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1396/12/05
فایل های پیوست