تاریخ 1397/02/22         ساعت 15:49:13     گروه خبری اخبار دمنده
حقیقتی است که آمریکائیها عاشق بستنی هستند. تقریبا %9 از شیر گاو تولید شده در آمریکا به بستنی سازی اختصاص مییابد و این کشور در مصرف بستنی، رتبه نخست را در جهان دارد. همین موضوع باعث گردیده است که اهمیت صنعت تبرید و بستنی، عنوان یکی از نشستهای اصلی کنفرانس زمستانی
باشد که در بهمن ماه امسال در شیکاگو برگزار خواهد شد. ASHRAE

در این نشست فرایند تولید بستنی و محاسبات بار برودتی مورد نیاز آن به بحث گذاشته خواهد شد. رئیس این نشت در این زمینه می گوید: با آنکه بستنی یک از سادهترین لذتهاست، اما در عین حال یکی از پیچیده ترین محصولات منجمد جهان است. برعکس که یخ که ساختاری کریستالی دارد، بستنی محصولی جامد با ساختار بینظم است. بجز این نشست، 9 نشست دیگر نیز در این کنفرانس به صنعت تبرید اختصاص خواهد یافت.

کنفرانس زمستانی انجمن مهندسان تهویه مطبوع آمریکا که همزمان با نمایشگاه AHREXPO برگزار خواهد شد، در برنامه امسال خود، بیش از 100 نشست، 400 سخنران و حضور هزاران متخصص را از سراسر جهان شاهد خواهد بود.

عناوین نشستهای این کنفرانس عبارتند از:
- سیستمها و تجهیزات
- مبانی و کاربردها
- تاسیسات صنعتی
- ساختمانهای بزرگ
- بهرهوری انرژی
- ایمنی زندگی
- طراحی سیستمهای کارای آب و انرژی
- مقررات و طراحی بیمارستانها
علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد به وبسایت www.ashrae.org/chicago مراجعه نمایند.

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۱۰/۶
منبع : خبرنامه سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع