فیلترهای اعمال شده :
دور موتور: 1450 آکسیال تاسیساتی
دسته بندی محصولات
فقط نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمت
از
14,311,900
تومان
تا
15,596,300
تومان
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
DAMP-KN140-4T-800-38deg
دمنده
14,311,900 تومان
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
DAMP-KN140-4T-800-33deg
دمنده
14,311,900 تومان
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
DAMP-KN100-4T-800-29deg
دمنده
14,311,900 تومان
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
DAMP-KN140-4T-900-25deg
دمنده
15,596,300 تومان
  1